Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Aplikacja wypadek

Wypadkiem drogowym (samochodowym) nazywa się każde zdarzenie drogowe, w którym doszło do zderzenia co najmniej dwóch pojazdów, uderzenia w przeszkodę lub potrącenia pieszego bądź każdego uczestnika ruchu, i którego skutkiem są poważne obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni (określone przez lekarza) albo śmierć jednego z uczestników.
Postępowanie po wypadku
Jeżeli doszło do wypadku drogowego, w którym są poszkodowani należy natychmiast wezwać odpowiednie służby, czyli policję oraz pogotowie. Trzeba pamiętać, aby nie przestawiać pojazdów, zabezpieczyć miejsce zdarzenia ustawiając trójkąty ostrzegawcze w odległościach wskazanych w kodeksie drogowym oraz w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.

Art. 44 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” mówi, że:
Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:  
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:  
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję;
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.”
Należy także wiedzieć, iż podanie informacji o wypadku drogowym Oficerowi Dyżurnemu Policji przyjmującemu zgłoszenie, pociąga za sobą cały szereg działań, w tym natychmiastowe powiadomienie służb ratowniczych (pogotowie, straż pożarna). Dlatego ważne jest ustalenie z jakim zdarzeniem drogowym (wypadek, czy kolizja) mamy do czynienia, jeszcze przed zgłoszeniem na Policję.

Tagi: aplikacja wypadek, prawo o ruchu drogowym, prawo o ruchu drogowym, postępowanie po wypadku,