Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

REGULAMIN STRONY

 1. Właścicielem serwisu mobilas.pl jest Asecuro Direct Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Murawa 29/1, 61-655 Poznań, zwany dalej: Administratorem.

 2. W niniejszym regulaminie termin Użytkownik rozumiany jest jako osoba korzystająca z Serwisu, jak również osoba zarejestrowana w Systemie i korzystająca z jego rozwiązań programowych oraz zasobów.

 3. Użytkownikiem Serwisu i Systemu może zostać tylko osoba pełnoletnia.

 4. Serwis jest zbiorem informacji o produktach Asecuro Direct Sp. z o.o. dla Użytkowników.

 5. System jest zbiorem informacji oraz rozwiązań mobilnych dla Użytkowników

 6. Warunkiem korzystania z Systemu i założenia Konta jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookie zamieszczonymi na stronie www.mobilas.pl i zaakceptowanie ich postanowień.

 7. Aby mieć możliwość korzystania z Systemu w sposób aktywny Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje swoje dane firmowe i/lub osobowe.

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych;

  2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania;

  3. Wszelkie dane osobowe własne lub osób trzecich (w tym w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail), zostają zamieszczone przez Użytkownika Systemu na własną odpowiedzialność oraz jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych żadnej z osób.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do odmówienia uruchomienia Konta oraz do trwałego usunięcia Konta bez podania przyczyny.

 9. Użytkownik Systemu wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych, marketingowych oraz informacji handlowych dotyczących Serwisu mobilas.pl i/lub Systemu oraz innych usług Administratora drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w trakcie korzystania z Serwisu i/lub Systemu.

 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami znajdujących się na stronie Regulaminów korzystania z Serwisu i/lub Systemu przez jego Użytkowników;

  2. szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do Systemu przez osoby trzecie;

  3. wykorzystanie zamieszczonych w serwisie informacji i zdjęć przez osoby trzecie.

 12. Użytkownicy są zobowiązani do niedziałania w celu manipulowania treściami w Serwisie i/lub Systemie, do niespamowania Serwisu i/lub Systemu oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i/lub Systemu.

 13. Dostęp do wszelkich treści informacyjnych zamieszczonych w Serwisie i Systemie jest bezpłatny, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu i/lub Systemu, lub wykorzystywania treści w nim zawartych. 

 14. Administrator zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego blokowania dostępu do Serwisu dla Użytkowników, którzy złamali postanowienia niniejszego Regulaminu.

 15. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta w Systemie dowolnej chwili.

 16. Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Działu Obsługi Użytkownika poprzez formularz dostępny na stronie www.mobilas.pl/kontakt,37.html. Asecuro Direct Sp. z o.o. przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Jednocześnie Asecuro Direct Sp. z o.o. gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

 17. Wszelkie pytania dotyczące Serwisu i/lub Systemu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i/lub Systemu, Użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: info@mobilas.pl

 18. Wszelkie spory w związku z Regulaminem Strony podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

 19. Usługi i funkcje Serwisu mogą z czasem ulec rozszerzeniu. Oznacza to m.in.. że w przyszłości Asecuro Direct Sp. z o.o. może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Każda zmiana zostanie opublikowana na stronie www.mobilas.pl/regulamin.38.html.

 20. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu Serwisu mobilas.pl, Polityki Cookies oraz korzystania z Portalu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.mobilas.pl/kontakt,37.html.